Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 20:23
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 117,00 156,00
33,3%
96,00
-38,5%
30,00
-68,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 62,00
1 966,7%
-1,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 58,00
---
-5,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 58,00
---
-5,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 12,00 3,00
-75,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 574,00 1 555,00
-1,2%
1 541,00
-0,9%
1 530,00
-0,7%
Kapitał własny 1 105,00 1 179,00
6,7%
1 158,00
-1,8%
1 141,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,63
6,8%
0,62
-1,7%
0,61
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---
-0,00
---
-0,01
---