Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 13:08
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 111,00 95,00
-14,4%
236,00
148,4%
122,00
-48,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82,00 51,00
-37,8%
-99,00
---
30,00
---
Zysk (strata) brutto 78,00 48,00
-38,5%
-102,00
---
27,00
---
Zysk (strata) netto 78,00 48,00
-38,5%
-102,00
---
27,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 698,00 1 694,00
-0,2%
1 835,00
8,3%
1 619,00
-11,8%
Kapitał własny 1 069,00 1 117,00
4,5%
1 076,00
-3,7%
1 086,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,60
4,6%
0,57
-3,7%
0,58
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-38,1%
-0,05
---
0,01
---