Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 17:50
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 236,00 122,00
-48,3%
99,00
-18,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -99,00 30,00
---
15,00
-50,0%
Zysk (strata) brutto -102,00 27,00
---
9,00
-66,7%
Zysk (strata) netto -102,00 27,00
---
9,00
-66,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 835,00 1 619,00
-11,8%
1 548,00
-4,4%
Kapitał własny 1 076,00 1 086,00
0,9%
1 112,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,58
0,9%
0,59
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,01
---
0,00
-64,3%