Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:30
kontakt
GETBACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 659 045,00
Kapitał własny -2 543 645,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -25,44
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00