Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:07
kontakt
GETBACK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 -14 927,00
---
23 604,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -17 733,00
---
19 092,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -70 228,00
---
-46 305,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -70 228,00
---
-46 305,00
---
Amortyzacja 0,00 732,00
---
729,00
-0,4%
Aktywa 557 591,00 495 900,00
-11,1%
529 950,00
6,9%
Kapitał własny -2 746 105,00 -2 816 333,00
---
-2 862 638,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -27,46 -28,16
---
-28,63
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,70
---
-0,46
---