Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 15:16
kontakt
LOKUM
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 108 078,00 158 681,00
46,8%
56 523,00
-64,4%
56 523,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 031,00 47 098,00
68,0%
6 873,00
-85,4%
6 873,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 25 426,00 42 086,00
65,5%
-16 355,00
---
-16 355,00
---
Zysk (strata) netto 18 331,00 31 432,00
71,5%
-14 804,00
---
-14 804,00
---
Amortyzacja 1 240,00 1 510,00
21,8%
1 531,00
1,4%
1 531,00
0,0%
Aktywa 626 012,00 769 475,00
22,9%
871 922,00
13,3%
871 922,00
0,0%
Kapitał własny 385 124,00 382 142,00
-0,8%
358 004,00
-6,3%
358 004,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,40 21,23
-0,8%
19,89
-6,3%
19,89
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,75
71,5%
-0,82
---
-0,82
---