Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 05:45
kontakt
LOKUM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 281,00 11 224,00
35,5%
14 596,00
30,0%
14 596,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -363,00 -395,00
---
50,00
---
50,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 56 750,00 46 909,00
-17,3%
-7 445,00
---
-7 445,00
---
Zysk (strata) netto 56 651,00 46 901,00
-17,2%
-6 688,00
---
-6 688,00
---
Amortyzacja 936,00 997,00
6,5%
976,00
-2,1%
976,00
0,0%
Aktywa 442 877,00 519 205,00
17,2%
600 032,00
15,6%
600 032,00
0,0%
Kapitał własny 220 562,00 257 249,00
16,6%
221 626,00
-13,8%
221 626,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,25 14,29
16,6%
12,31
-13,8%
12,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,15 2,61
-17,2%
-0,37
---
-0,37
---