Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:20
kontakt
BIOPLANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60 757,00 56 841,00
-6,4%
68 051,00
19,7%
76 338,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 299,00 96,00
-67,9%
-837,00
---
1 934,00
---
Zysk (strata) brutto 446,00 -937,00
---
48,00
---
1 535,00
3 097,9%
Zysk (strata) netto 393,00 -932,00
---
193,00
---
1 264,00
554,9%
Amortyzacja 734,00 718,00
-2,2%
717,00
-0,1%
721,00
0,6%
Aktywa 106 790,00 105 660,00
-1,1%
103 863,00
-1,7%
110 044,00
6,0%
Kapitał własny 24 404,00 23 472,00
-3,8%
23 665,00
0,8%
24 929,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,14 7,82
-3,8%
7,89
0,8%
8,31
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,31
---
0,06
---
0,42
557,8%