Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:02
kontakt
BIOPLANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 616,00 54 015,00
23,8%
56 268,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 317,00 191,00
-39,7%
2 852,00
1 393,2%
Zysk (strata) brutto -157,00 39,00
---
2 456,00
6 197,4%
Zysk (strata) netto 165,00 -261,00
---
1 966,00
---
Amortyzacja 382,00 370,00
-3,1%
352,00
-4,9%
Aktywa 73 495,00 75 025,00
2,1%
78 387,00
4,5%
Kapitał własny 18 456,00 18 196,00
-1,4%
25 185,00
38,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,59 6,50
-1,4%
8,40
29,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,09
---
0,66
---