Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 20:47
kontakt
BIOPLANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54 015,00 56 268,00
4,2%
46 747,00
-16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 191,00 2 852,00
1 393,2%
346,00
-87,9%
Zysk (strata) brutto 39,00 2 456,00
6 197,4%
-53,00
---
Zysk (strata) netto -261,00 1 966,00
---
-135,00
---
Amortyzacja 370,00 352,00
-4,9%
370,00
5,1%
Aktywa 75 025,00 78 387,00
4,5%
84 185,00
7,4%
Kapitał własny 18 196,00 25 185,00
38,4%
23 970,00
-4,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,50 8,40
29,2%
7,99
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,66
---
-0,04
---