Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 01:20
kontakt
ZORTRAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 037,00 11 946,00
69,8%
17 647,00
47,7%
9 604,00
-45,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 489,00 -802,00
---
60,00
---
-2 097,00
---
Zysk (strata) brutto -3 645,00 -751,00
---
283,00
---
-1 933,00
---
Zysk (strata) netto -3 625,00 -845,00
---
299,00
---
-1 887,00
---
Amortyzacja 2 706,00 2 667,00
-1,4%
1 282,00
-51,9%
1 256,00
-2,0%
Aktywa 164 737,00 164 948,00
0,1%
161 458,00
-2,1%
158 156,00
-2,0%
Kapitał własny 145 107,00 143 268,00
-1,3%
143 566,00
0,2%
141 679,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,24
-1,3%
1,24
0,2%
1,23
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
0,00
---
-0,02
---