Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 15:42
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 505,00 291,00
-42,4%
630,00
116,5%
246,00
-61,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 62,00 142,00
129,0%
85,00
-40,1%
83,00
-2,4%
Zysk (strata) brutto 62,00 142,00
129,0%
85,00
-40,1%
111,00
30,6%
Zysk (strata) netto 62,00 142,00
129,0%
85,00
-40,1%
111,00
30,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
4,00
---
5,00
25,0%
Aktywa 2 870,00 3 073,00
7,1%
2 931,00
-4,6%
3 087,00
5,3%
Kapitał własny 2 775,00 2 817,00
1,5%
2 902,00
3,0%
3 012,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
2,2%
0,05
2,1%
0,05
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
0,00
-50,0%
0,00
100,0%