Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 05:13
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 921,00 5 264,00
34,3%
3 693,00
-29,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -536,00 -2 037,00
---
-1 354,00
---
Zysk (strata) brutto -595,00 -2 007,00
---
-1 551,00
---
Zysk (strata) netto -595,00 -2 000,00
---
-1 551,00
---
Amortyzacja 184,00 212,00
15,2%
264,00
24,5%
Aktywa 63 824,00 80 571,00
26,2%
87 066,00
8,1%
Kapitał własny 51 319,00 66 780,00
30,1%
72 128,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,79 8,84
30,1%
8,09
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,26
---
-0,17
---