Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 16:40
kontakt
COMECO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 174,00 55,00
-95,3%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 354,00 -315,00
---
-12,00
---
-88,00
---
Zysk (strata) brutto -4 466,00 -353,00
---
-2,00
---
-88,00
---
Zysk (strata) netto -4 466,00 -353,00
---
-2,00
---
-88,00
---
Amortyzacja 19,00 1,00
-94,7%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 2 004,00 1 055,00
-47,4%
1 041,00
-1,3%
1 043,00
0,2%
Kapitał własny -2 798,00 -3 151,00
---
-3 153,00
---
-3 241,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,23 -0,26
---
-0,26
---
-0,27
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,37 -0,03
---
0,00
---
-0,01
---