Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:54
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 772,00 175,00
-77,3%
122,00
-30,3%
250,00
104,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -708,00 -825,00
---
-343,00
---
-586,00
---
Zysk (strata) brutto -23 785,00 -375,00
---
740,00
---
-108,00
---
Zysk (strata) netto -21 443,00 -455,00
---
683,00
---
-2 189,00
---
Amortyzacja 6,00 300,00
4 900,0%
-300,00
---
0,00
---
Aktywa 132 286,00 133 992,00
1,3%
132 460,00
-1,1%
131 330,00
-0,9%
Kapitał własny 109 243,00 108 787,00
-0,4%
106 455,00
-2,1%
104 265,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,29 8,26
-0,4%
8,08
-2,1%
7,91
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,63 -0,04
---
0,05
---
-0,17
---