Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 04:44
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 207,00 211,00
1,9%
207,00
-1,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 031,00 -522,00
---
1 678,00
---
Zysk (strata) brutto -434,00 -95,00
---
16,00
---
Zysk (strata) netto -434,00 -95,00
---
16,00
---
Amortyzacja 3,00 -3,00
---
0,00
---
Aktywa 13 098,00 11 584,00
-11,6%
13 532,00
16,8%
Kapitał własny -13 831,00 -15 248,00
---
-15 232,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,05 -1,16
---
-1,16
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
0,00
---