Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:03
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 95,00 1,00
-98,9%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 158,00 -632,00
---
-676,00
---
-573,00
---
Zysk (strata) brutto -33 377,00 -998,00
---
-532,00
---
-1 778,00
---
Zysk (strata) netto -34 472,00 -998,00
---
-532,00
---
-1 778,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 213,00 6 365,00
2,4%
8 110,00
27,4%
7 335,00
-9,6%
Kapitał własny -15 161,00 -15 790,00
---
-15 406,00
---
-17 183,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,27
---
-0,26
---
-0,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,59 -0,02
---
-0,01
---
-0,03
---