Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 09:43
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40,00 40,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 -140,00
---
210,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto -142,00 -142,00
---
208,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto -142,00 -142,00
---
208,00
---
-12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 413,00 271,00
-34,4%
244,00
-10,0%
521,00
113,5%
Kapitał własny -2 687,00 -2 829,00
---
-2 524,00
---
-2 536,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,22 -2,34
---
-2,08
---
-2,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
0,17
---
-0,01
---