Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 23:48
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -140,00 -42,00
---
-12,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto -142,00 -43,00
---
-12,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -142,00 -43,00
---
-12,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 271,00 375,00
38,4%
521,00
38,9%
526,00
1,0%
Kapitał własny -2 829,00 -2 739,00
---
-2 536,00
---
-2 559,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,34 -2,26
---
-2,09
---
-2,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,04
---
-0,01
---
-0,02
---