Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.27, godz. 06:30
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 148,00 76,00
-48,6%
150,00
97,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -425,00 -762,00
---
-193,00
---
Zysk (strata) brutto -428,00 -581,00
---
-300,00
---
Zysk (strata) netto -428,00 -581,00
---
-300,00
---
Amortyzacja 27,00 33,00
22,2%
30,00
-9,1%
Aktywa 111 399,00 110 866,00
-0,5%
110 555,00
-0,3%
Kapitał własny 110 758,00 110 177,00
-0,5%
109 878,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,24 16,16
-0,5%
16,11
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,08
---
-0,04
---