Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:29
kontakt
INVESTEKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 897,00 786,00
-12,4%
1 220,00
55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 136,00 84,00
-38,2%
207,00
146,4%
Zysk (strata) brutto 57,00 73,00
28,1%
148,00
102,7%
Zysk (strata) netto 44,00 95,00
115,9%
135,00
42,1%
Amortyzacja 277,00 276,00
-0,4%
264,00
-4,3%
Aktywa 20 955,00 20 623,00
-1,6%
22 010,00
6,7%
Kapitał własny 7 539,00 7 634,00
1,3%
7 769,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,39
1,2%
1,41
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
112,5%
0,02
47,1%