Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:29
kontakt
INVESTEKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 786,00 1 220,00
55,2%
1 789,00
46,6%
1 183,00
-33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 84,00 207,00
146,4%
487,00
135,3%
195,00
-60,0%
Zysk (strata) brutto 73,00 148,00
102,7%
610,00
312,2%
168,00
-72,5%
Zysk (strata) netto 95,00 135,00
42,1%
571,00
323,0%
151,00
-73,6%
Amortyzacja 276,00 264,00
-4,3%
263,00
-0,4%
264,00
0,4%
Aktywa 20 623,00 22 010,00
6,7%
22 355,00
1,6%
21 435,00
-4,1%
Kapitał własny 7 634,00 7 769,00
1,8%
8 340,00
7,3%
8 491,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,41
1,8%
1,52
7,4%
1,54
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
47,1%
0,10
316,0%
0,03
-74,0%