Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 20:14
kontakt
EXCELLENC
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 343,00 48 528,00
4,7%
60 035,00
23,7%
70 392,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 208,00 869,00
317,8%
1 337,00
53,9%
941,00
-29,6%
Zysk (strata) brutto 8,00 402,00
4 925,0%
998,00
148,3%
240,00
-76,0%
Zysk (strata) netto 108,00 349,00
223,1%
647,00
85,4%
-55,00
---
Amortyzacja 1 625,00 2 267,00
39,5%
1 945,00
-14,2%
1 921,00
-1,2%
Aktywa 37 124,00 35 446,00
-4,5%
41 519,00
17,1%
39 846,00
-4,0%
Kapitał własny 17 928,00 18 278,00
2,0%
18 522,00
1,3%
18 467,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
1,8%
0,12
0,9%
0,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
0,00
100,0%
0,00
---