Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 14:25
kontakt
EXCELLENC
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 849,00 26 990,00
23,5%
32 460,00
20,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -108,00 1 194,00
---
575,00
-51,8%
Zysk (strata) brutto -327,00 1 167,00
---
293,00
-74,9%
Zysk (strata) netto -300,00 842,00
---
-62,00
---
Amortyzacja 805,00 813,00
1,0%
1 019,00
25,3%
Aktywa 36 093,00 38 842,00
7,6%
44 290,00
14,0%
Kapitał własny 17 628,00 19 173,00
8,8%
18 825,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
8,9%
0,12
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---