Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 06:38
kontakt
EXCELLENC
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 737,00 21 849,00
0,5%
26 428,00
21,0%
31 123,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 189,00 -108,00
---
999,00
---
172,00
-82,8%
Zysk (strata) brutto -40,00 -327,00
---
970,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) netto 12,00 -300,00
---
763,00
---
-138,00
---
Amortyzacja 0,00 805,00
---
805,00
0,0%
928,00
15,3%
Aktywa 37 173,00 36 093,00
-2,9%
37 744,00
4,6%
42 767,00
13,3%
Kapitał własny 17 831,00 17 628,00
-1,1%
19 094,00
8,3%
18 384,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-0,9%
0,12
8,0%
0,12
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---