Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 13:30
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 166,00 15 336,00
-10,7%
15 788,00
2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 252,00 208,00
-17,5%
-37,00
---
Zysk (strata) brutto 181,00 138,00
-23,8%
-170,00
---
Zysk (strata) netto 111,00 34,00
-69,4%
-172,00
---
Amortyzacja 383,00 259,00
-32,4%
503,00
94,2%
Aktywa 41 519,00 42 757,00
3,0%
42 767,00
0,0%
Kapitał własny 18 522,00 20 381,00
10,0%
18 384,00
-9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
10,3%
0,12
-9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---