Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 10:13
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 530,00 17 166,00
3,8%
15 336,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 431,00 252,00
-82,4%
208,00
-17,5%
Zysk (strata) brutto 1 327,00 181,00
-86,4%
138,00
-23,8%
Zysk (strata) netto 1 138,00 111,00
-90,2%
34,00
-69,4%
Amortyzacja 363,00 383,00
5,5%
259,00
-32,4%
Aktywa 36 620,00 41 519,00
13,4%
42 757,00
3,0%
Kapitał własny 20 232,00 18 522,00
-8,5%
20 381,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-8,6%
0,13
10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-85,7%
0,00
---