Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 11:57
kontakt
SFERANET
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 603,00 5 844,00
27,0%
9 195,00
57,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 456,00 571,00
25,2%
1 467,00
156,9%
Zysk (strata) brutto 327,00 453,00
38,5%
1 286,00
183,9%
Zysk (strata) netto 234,00 329,00
40,6%
1 028,00
212,5%
Amortyzacja 732,00 753,00
2,9%
872,00
15,8%
Aktywa 37 880,00 50 955,00
34,5%
61 041,00
19,8%
Kapitał własny 10 290,00 10 619,00
3,2%
11 647,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 1,37
3,2%
1,50
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
43,3%
0,13
209,3%