Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:57
kontakt
SFERANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 184,00 2 453,00
12,3%
2 656,00
8,3%
2 879,00
8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 381,00 432,00
13,4%
364,00
-15,7%
351,00
-3,6%
Zysk (strata) brutto 333,00 387,00
16,2%
297,00
-23,3%
214,00
-27,9%
Zysk (strata) netto 267,00 313,00
17,2%
238,00
-24,0%
166,00
-30,3%
Amortyzacja 200,00 234,00
17,0%
253,00
8,1%
572,00
126,1%
Aktywa 54 558,00 59 566,00
9,2%
61 041,00
2,5%
61 094,00
0,1%
Kapitał własny 11 095,00 11 408,00
2,8%
11 647,00
2,1%
11 813,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,47
2,9%
1,50
2,1%
1,53
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
14,3%
0,03
-22,5%
0,02
-32,3%