Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:41
kontakt
SFERANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 055,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 399,00
Zysk (strata) brutto 20,00
Zysk (strata) netto -42,00
Amortyzacja 786,00
Aktywa 60 475,00
Kapitał własny 12 302,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00