Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 05:54
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 044,00 12 029,00
-0,1%
19 661,00
63,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 092,00 45,00
---
953,00
2 017,8%
Zysk (strata) brutto -1 922,00 58,00
---
416,00
617,2%
Zysk (strata) netto -1 622,00 139,00
---
642,00
361,9%
Amortyzacja 267,00 254,00
-4,9%
262,00
3,1%
Aktywa 39 651,00 42 455,00
7,1%
44 584,00
5,0%
Kapitał własny 26 007,00 26 146,00
0,5%
26 788,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,36 2,38
0,5%
2,44
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 0,01
---
0,06
346,2%