Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 10:10
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 301,00 44 029,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 370,00 4 819,00
103,3%
Zysk (strata) brutto 650,00 6 453,00
892,8%
Zysk (strata) netto 394,00 6 346,00
1 510,7%
Amortyzacja 702,00 363,00
-48,3%
Aktywa 64 242,00 80 966,00
26,0%
Kapitał własny 30 156,00 36 502,00
21,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 3,32
21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,58
1 502,8%