Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 11:14
kontakt
CDRL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 79 096,00 70 081,00
-11,4%
65 749,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 209,00 1 320,00
-88,2%
-1 177,00
---
Zysk (strata) brutto 11 423,00 1 254,00
-89,0%
-219,00
---
Zysk (strata) netto 8 734,00 1 752,00
-79,9%
43,00
-97,5%
Amortyzacja 1 435,00 1 429,00
-0,4%
1 312,00
-8,2%
Aktywa 186 995,00 176 611,00
-5,6%
201 878,00
14,3%
Kapitał własny 110 297,00 100 024,00
-9,3%
100 066,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,22 16,52
-9,3%
16,53
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,44 0,29
-80,0%
0,01
-97,6%