Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 22:47
kontakt
APANET
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 140,00 240,00
71,4%
277,00
15,4%
236,00
-14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -161,00 -13,00
---
32,00
---
84,00
162,5%
Zysk (strata) brutto -162,00 -16,00
---
188,00
---
82,00
-56,4%
Zysk (strata) netto -159,00 -20,00
---
188,00
---
79,00
-58,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 235,00 262,00
11,5%
304,00
16,0%
299,00
-1,6%
Kapitał własny -2,00 -22,00
---
166,00
---
244,00
47,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,05
---
0,08
47,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,01
---
0,06
---
0,02
-58,6%