Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 05:54
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59,00 30,00
-49,2%
30,00
0,0%
30,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23,00 -5,00
---
-10,00
---
1,00
---
Zysk (strata) brutto 26,00 -5,00
---
-10,00
---
1,00
---
Zysk (strata) netto 27,00 -5,00
---
-10,00
---
1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 299,00 283,00
-5,4%
268,00
-5,3%
282,00
5,2%
Kapitał własny 244,00 236,00
-3,3%
215,00
-8,9%
216,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,07
-2,7%
0,07
-9,6%
0,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---