Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.06, godz. 14:22
kontakt
KLEBAINV
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1 500,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 671,00 814,00
21,3%
825,00
1,4%
Zysk (strata) brutto 654,00 980,00
49,8%
632,00
-35,5%
Zysk (strata) netto 654,00 980,00
49,8%
580,00
-40,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 550,00 10 914,00
-13,0%
11 076,00
1,5%
Kapitał własny -19 340,00 -18 614,00
---
-17 730,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,67 -1,61
---
-1,53
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,08
49,1%
0,05
-41,2%