Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 09:05
kontakt
KLEBAINV
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1 497,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -407,00 -521,00
---
614,00
---
-136,00
---
Zysk (strata) brutto -411,00 -522,00
---
423,00
---
-136,00
---
Zysk (strata) netto -411,00 -522,00
---
371,00
---
-136,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 480,00 13 789,00
20,1%
14 574,00
5,7%
10 795,00
-25,9%
Kapitał własny -20 364,00 -20 312,00
---
-18 174,00
---
-17 909,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,76 -1,75
---
-1,57
---
-1,55
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
0,03
---
-0,01
---