Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 06:51
kontakt
KLEBAINV
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -191,00 -335,00
---
-134,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) brutto -193,00 -336,00
---
-174,00
---
-113,00
---
Zysk (strata) netto -193,00 -336,00
---
-174,00
---
-113,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 258,00 9 373,00
29,1%
9 630,00
2,7%
7 687,00
-20,2%
Kapitał własny -15 353,00 -14 901,00
---
-14 461,00
---
-14 575,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,33 -1,29
---
-1,25
---
-1,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,02
---
-0,01
---