Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:16
kontakt
KLEBAINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 -132,00
---
-59,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) brutto -85,00 -133,00
---
-59,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) netto -85,00 -133,00
---
-59,00
---
-75,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 630,00 9 486,00
-1,5%
7 952,00
-16,2%
7 777,00
-2,2%
Kapitał własny -14 461,00 -14 596,00
---
-14 419,00
---
-14 532,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,25 -1,26
---
-1,24
---
-1,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,01
---