Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 11:28
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 658,00 56 131,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 252,00 31 386,00
-8,4%
Zysk (strata) brutto 35 255,00 31 387,00
-11,0%
Zysk (strata) netto 32 570,00 29 311,00
-10,0%
Amortyzacja 2 692,00 0,00
---
Aktywa 116 084,00 135 557,00
16,8%
Kapitał własny 92 894,00 122 205,00
31,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,61 4,75
31,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,14
-10,0%