Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:35
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 131,00 61 816,00
10,1%
66 780,00
8,0%
74 511 435,00
111 477,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 386,00 32 667,00
4,1%
38 021,00
16,4%
40 101 176,00
105 371,1%
Zysk (strata) brutto 31 387,00 32 501,00
3,5%
38 582,00
18,7%
42 287 849,00
109 505,1%
Zysk (strata) netto 29 311,00 30 190,00
3,0%
35 859,00
18,8%
39 403 872,00
109 785,6%
Amortyzacja -5 274 843,00 3 050,00
---
3 120,00
2,3%
6 459 970,00
206 950,3%
Aktywa 135 557,00 133 356,00
-1,6%
171 220,00
28,4%
129 377 515,00
75 462,2%
Kapitał własny 122 205,00 123 040,00
0,7%
158 898,00
29,1%
114 357 371,00
71 869,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,75 4,78
0,7%
6,17
29,2%
4 441,06
71 866,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,14 1,17
3,0%
1,39
18,9%
1 530,25
109 752,6%