Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 23:28
kontakt
HOLLYWOOD
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 118 730,00 99 743,00
-16,0%
110 317,00
10,6%
110 317,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -442,00 -7 115,00
---
-542,00
---
-542,00
---
Zysk (strata) brutto -5 472,00 -11 123,00
---
-4 683,00
---
-4 683,00
---
Zysk (strata) netto -5 646,00 -13 659,00
---
-4 525,00
---
-4 525,00
---
Amortyzacja 21 893,00 23 093,00
5,5%
23 133,00
0,2%
23 133,00
0,0%
Aktywa 246 208,00 235 661,00
-4,3%
232 912,00
-1,2%
232 912,00
0,0%
Kapitał własny 120 939,00 107 892,00
-10,8%
107 546,00
-0,3%
107 546,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,01 1,79
-10,8%
1,79
-0,3%
1,79
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,23
---
-0,08
---
-0,08
---