Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 17:08
kontakt
HOLLYWOOD
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 415,00 3 922,00
62,4%
3 922,00
0,0%
4 386,00
11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 627,00 116,00
---
116,00
0,0%
166,00
43,1%
Zysk (strata) brutto -5 617,00 -48,00
---
-48,00
---
823,00
---
Zysk (strata) netto -5 264,00 78,00
---
78,00
0,0%
809,00
937,2%
Amortyzacja 844,00 727,00
-13,9%
727,00
0,0%
742,00
2,1%
Aktywa 95 141,00 99 052,00
4,1%
99 052,00
0,0%
104 685,00
5,7%
Kapitał własny 90 975,00 94 849,00
4,3%
94 849,00
0,0%
100 942,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,58
4,3%
1,58
0,0%
1,50
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,00
---
0,00
0,0%
0,01
1 100,0%