Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 15:42
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 009,00 42 009,00
0,0%
34 285,00
-18,4%
38 499,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 359,00 4 359,00
0,0%
2 196,00
-49,6%
2 276,00
3,6%
Zysk (strata) brutto 2 570,00 2 570,00
0,0%
204,00
-92,1%
350,00
71,6%
Zysk (strata) netto 2 731,00 2 731,00
0,0%
9,00
-99,7%
172,00
1 811,1%
Amortyzacja 6 718,00 6 718,00
0,0%
5 933,00
-11,7%
6 532,00
10,1%
Aktywa 243 170,00 243 170,00
0,0%
246 057,00
1,2%
246 567,00
0,2%
Kapitał własny 113 996,00 113 996,00
0,0%
113 863,00
-0,1%
113 962,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,66
0,0%
1,70
2,0%
1,70
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,00
---
0,00
---