Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 05:30
kontakt
HOLLYWOOD
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 064,00 1 579,00
48,4%
2 051,00
29,9%
2 051,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -784,00 -580,00
---
128,00
---
128,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -4 407,00 -618,00
---
90,00
---
90,00
0,0%
Zysk (strata) netto -4 330,00 -533,00
---
40,00
---
40,00
0,0%
Amortyzacja 404,00 372,00
-7,9%
259,00
-30,4%
259,00
0,0%
Aktywa 95 918,00 97 519,00
1,7%
103 168,00
5,8%
103 168,00
0,0%
Kapitał własny 91 895,00 90 442,00
-1,6%
100 174,00
10,8%
100 174,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,50
-1,6%
1,50
-0,3%
1,50
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,01
---
0,00
---
0,00
0,0%