Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 15:17
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 081,00 1 081,00
0,0%
1 143,00
5,7%
1 143,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89,00 89,00
0,0%
185,00
107,9%
185,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 46,00 46,00
0,0%
-40,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 -4,00
---
23,00
---
23,00
0,0%
Amortyzacja 122,00 122,00
0,0%
281,00
130,3%
281,00
0,0%
Aktywa 103 168,00 103 168,00
0,0%
103 240,00
0,1%
103 240,00
0,0%
Kapitał własny 100 174,00 100 174,00
0,0%
100 197,00
0,0%
100 197,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,50
0,0%
1,46
-2,5%
1,46
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---