Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 19:35
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 278,00 1 219,00
-4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 115,00 64,00
-44,3%
Zysk (strata) brutto -879,00 42,00
---
Zysk (strata) netto -714,00 -117,00
---
Amortyzacja 204,00 203,00
-0,5%
Aktywa 102 743,00 102 495,00
-0,2%
Kapitał własny 100 188,00 100 071,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,49 1,49
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---