Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 22:07
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 391,00 970,00
-30,3%
1 081,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 676,00 39,00
-94,2%
89,00
128,2%
Zysk (strata) brutto 575,00 44,00
-92,3%
46,00
4,5%
Zysk (strata) netto 638,00 44,00
-93,1%
-4,00
---
Amortyzacja 171,00 137,00
-19,9%
122,00
-10,9%
Aktywa 99 052,00 103 733,00
4,7%
103 168,00
-0,5%
Kapitał własny 94 849,00 100 178,00
5,6%
100 174,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 1,50
-5,0%
1,50
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-90,9%
0,00
---