Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 02:34
kontakt
MILISYS
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 313,00
---
18 851,00
5 922,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -165,00 32,00
---
5 212,00
16 187,5%
Zysk (strata) brutto -180,00 -35,00
---
4 870,00
---
Zysk (strata) netto -180,00 -115,00
---
3 885,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 120,00 1 863,00
1 452,5%
8 293,00
345,1%
Kapitał własny 120,00 5,00
-95,8%
4 482,00
89 540,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,41
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
0,35
---