Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 12:40
kontakt
MILISYS
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30,00
Zysk (strata) brutto 279,00
Zysk (strata) netto 188,00
Amortyzacja 31,00
Aktywa 944,00
Kapitał własny 2,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02