Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 10:09
kontakt
INTELGSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
4,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -49,00 9,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) brutto -91,00 38,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto -91,00 38,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 105,00 120,00
14,3%
102,00
-15,0%
Kapitał własny 81,00 120,00
48,1%
100,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
45,9%
0,04
-16,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,02
---
-0,01
---