Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 17:01
kontakt
LABOPRINT
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 80 813,00 91 567,00
13,3%
112 832,00
23,2%
112 832,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 754,00 10 323,00
117,1%
6 531,00
-36,7%
6 531,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 5 809,00 5 701,00
-1,9%
7 558,00
32,6%
7 558,00
0,0%
Zysk (strata) netto 4 356,00 4 331,00
-0,6%
5 750,00
32,8%
5 750,00
0,0%
Amortyzacja 6 435,00 7 085,00
10,1%
7 856,00
10,9%
7 856,00
0,0%
Aktywa 61 851,00 63 624,00
2,9%
90 105,00
41,6%
90 105,00
0,0%
Kapitał własny 20 166,00 23 747,00
17,8%
31 153,00
31,2%
31 153,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,57 6,56
17,8%
8,17
24,5%
8,17
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,20
-0,6%
1,51
26,0%
1,51
0,0%