Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 15:54
kontakt
LABOPRINT
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 101 620,00 101 620,00
0,0%
140 551,00
38,3%
140 551,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 605,00 3 605,00
0,0%
8 682,00
140,8%
8 682,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 4 482,00 4 482,00
0,0%
10 861,00
142,3%
10 861,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 575,00 3 575,00
0,0%
8 820,00
146,7%
8 820,00
0,0%
Amortyzacja 7 325,00 7 325,00
0,0%
8 557,00
16,8%
8 557,00
0,0%
Aktywa 83 985,00 83 985,00
0,0%
106 901,00
27,3%
106 901,00
0,0%
Kapitał własny 29 374,00 29 374,00
0,0%
37 432,00
27,4%
37 432,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,71 7,71
0,0%
9,82
27,4%
9,82
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,94 0,94
0,0%
2,31
146,7%
2,31
0,0%