Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 00:56
kontakt
LABOPRINT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 113,00 52 286,00
11,0%
78 060,00
49,3%
78 769,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 709,00 3 948,00
-30,8%
7 309,00
85,1%
8 217,00
12,4%
Zysk (strata) brutto 3 296,00 6 682,00
102,7%
6 945,00
3,9%
10 496,00
51,1%
Zysk (strata) netto 2 631,00 4 716,00
79,2%
5 407,00
14,7%
7 842,00
45,0%
Amortyzacja 3 450,00 3 825,00
10,9%
4 370,00
14,2%
4 649,00
6,4%
Aktywa 66 147,00 81 488,00
23,2%
103 155,00
26,6%
115 948,00
12,4%
Kapitał własny 22 559,00 28 985,00
28,5%
35 829,00
23,6%
46 924,00
31,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,24 8,01
28,5%
9,40
17,3%
12,31
31,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 1,30
79,4%
1,42
8,7%
2,06
45,1%