Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 03:27
kontakt
LABOPRINT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 361,00 46 204,00
14,5%
45 909,00
-0,6%
70 649,00
53,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 779,00 5 477,00
97,1%
1 797,00
-67,2%
5 143,00
186,2%
Zysk (strata) brutto 3 170,00 2 993,00
-5,6%
4 829,00
61,3%
4 860,00
0,6%
Zysk (strata) netto 2 380,00 2 310,00
-2,9%
3 803,00
64,6%
3 928,00
3,3%
Amortyzacja 2 955,00 3 311,00
12,0%
3 560,00
7,5%
4 127,00
15,9%
Aktywa 58 923,00 66 216,00
12,4%
75 919,00
14,7%
94 086,00
23,9%
Kapitał własny 18 187,00 22 549,00
24,0%
29 606,00
31,3%
32 539,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,03 6,23
24,0%
8,18
31,3%
8,54
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,64
-2,9%
1,05
64,5%
1,03
-2,0%