Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 14:52
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 123,00 33 845,00
5,4%
38 227,00
12,9%
34 311,00
-10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 704,00 854,00
21,3%
3 605,00
322,1%
1 706,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 4 703,00 1 049,00
-77,7%
7 502,00
615,2%
-627,00
---
Zysk (strata) netto 3 884,00 816,00
-79,0%
6 437,00
688,8%
-241,00
---
Amortyzacja 2 265,00 2 257,00
-0,4%
2 254,00
-0,1%
2 392,00
6,1%
Aktywa 106 901,00 106 862,00
-0,0%
107 973,00
1,0%
101 821,00
-5,7%
Kapitał własny 37 432,00 38 247,00
2,2%
43 540,00
13,8%
43 299,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 10,03
2,2%
11,42
13,8%
11,36
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 0,21
-79,0%
1,69
689,3%
-0,06
---