Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:13
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 481,00 20 281,00
-5,6%
25 628,00
26,4%
28 528,00
11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 703,00 -6,00
---
1 802,00
---
1 822,00
1,1%
Zysk (strata) brutto -212,00 -892,00
---
5 721,00
---
157,00
-97,3%
Zysk (strata) netto -177,00 -859,00
---
4 662,00
---
104,00
-97,8%
Amortyzacja 1 726,00 1 707,00
-1,1%
1 853,00
8,6%
1 817,00
-1,9%
Aktywa 63 218,00 69 416,00
9,8%
75 918,00
9,4%
80 496,00
6,0%
Kapitał własny 23 418,00 22 560,00
-3,7%
29 606,00
31,2%
29 707,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,47 6,24
-3,7%
8,18
31,2%
7,79
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,24
---
1,29
---
0,03
-97,9%