Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 11:54
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 628,00 28 528,00
11,3%
27 184,00
-4,7%
30 594,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 802,00 1 822,00
1,1%
-13,00
---
739,00
---
Zysk (strata) brutto 5 721,00 157,00
-97,3%
-504,00
---
830,00
---
Zysk (strata) netto 4 662,00 104,00
-97,8%
-333,00
---
652,00
---
Amortyzacja 1 853,00 1 817,00
-1,9%
1 948,00
7,2%
2 066,00
6,1%
Aktywa 75 918,00 80 496,00
6,0%
83 985,00
4,3%
87 625,00
4,3%
Kapitał własny 29 606,00 29 707,00
0,3%
29 374,00
-1,1%
30 026,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,18 7,79
-4,8%
7,71
-1,1%
7,88
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,29 0,03
-97,9%
-0,09
---
0,17
---