Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 14:12
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 646,00 3 468,00
31,1%
2 826,00
-18,5%
1 813,00
-35,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106,00 172,00
62,3%
-2,00
---
-351,00
---
Zysk (strata) brutto 55,00 287,00
421,8%
-20,00
---
-356,00
---
Zysk (strata) netto 55,00 287,00
421,8%
-20,00
---
-356,00
---
Amortyzacja 5,00 4,00
-20,0%
8,00
100,0%
8,00
0,0%
Aktywa 8 417,00 8 477,00
0,7%
8 308,00
-2,0%
7 034,00
-15,3%
Kapitał własny 6 028,00 6 197,00
2,8%
6 598,00
6,5%
5 821,00
-11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,39
2,7%
0,41
6,5%
0,36
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
500,0%
-0,00
---
-0,02
---