Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:50
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 584,00 2 646,00
2,4%
3 468,00
31,1%
2 826,00
-18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 527,00 106,00
-79,9%
172,00
62,3%
-2,00
---
Zysk (strata) brutto 549,00 55,00
-90,0%
287,00
421,8%
-20,00
---
Zysk (strata) netto 549,00 55,00
-90,0%
287,00
421,8%
-20,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
4,00
-20,0%
8,00
100,0%
Aktywa 8 235,00 8 417,00
2,2%
8 477,00
0,7%
8 308,00
-2,0%
Kapitał własny 5 972,00 6 028,00
0,9%
6 197,00
2,8%
6 598,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,38
1,1%
0,39
2,7%
0,41
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-91,2%
0,02
500,0%
-0,00
---