Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:54
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 533,00 2 584,00
-26,9%
2 584,00
0,0%
2 646,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 265,00 527,00
98,9%
527,00
0,0%
106,00
-79,9%
Zysk (strata) brutto 269,00 549,00
104,1%
549,00
0,0%
55,00
-90,0%
Zysk (strata) netto 269,00 549,00
104,1%
549,00
0,0%
55,00
-90,0%
Amortyzacja 3,00 5,00
66,7%
5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 8 166,00 8 235,00
0,8%
8 235,00
0,0%
8 417,00
2,2%
Kapitał własny 5 423,00 5 972,00
10,1%
5 972,00
0,0%
6 028,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,37
10,0%
0,37
0,0%
0,38
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
100,0%
0,03
0,0%
0,00
-91,2%