Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:15
kontakt
PARCELTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 669,00 3 792,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69,00 -87,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 -93,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -93,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 867,00 4 311,00
11,5%
Kapitał własny 3 320,00 889,00
-73,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,08
-73,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---