Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:33
kontakt
AGROMEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 462,00 10 438,00
-0,2%
10 271,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 893,00 229,00
-74,4%
660,00
188,2%
Zysk (strata) brutto 882,00 220,00
-75,1%
627,00
185,0%
Zysk (strata) netto 715,00 178,00
-75,1%
508,00
185,4%
Amortyzacja 145,00 82,00
-43,4%
62,00
-24,4%
Aktywa 22 317,00 25 449,00
14,0%
32 330,00
27,0%
Kapitał własny 14 394,00 14 781,00
2,7%
15 080,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,42 4,53
2,7%
4,63
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,06
-74,9%
0,16
183,6%