Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 17:30
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 256,00 616,00
140,6%
107,00
-82,6%
128,00
19,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 179,00 -123,00
---
16,00
---
37,00
131,2%
Zysk (strata) brutto 180,00 -123,00
---
9,00
---
38,00
322,2%
Zysk (strata) netto 180,00 -123,00
---
9,00
---
38,00
322,2%
Amortyzacja 0,00 119,00
---
44,00
-63,0%
44,00
0,0%
Aktywa 937,00 737,00
-21,3%
783,00
6,2%
821,00
4,9%
Kapitał własny 699,00 576,00
-17,6%
585,00
1,6%
624,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---