Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 04:03
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 94,00 120,00
27,7%
470,00
291,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 10,00
---
813,00
8 030,0%
Zysk (strata) brutto -22,00 6,00
---
808,00
13 366,7%
Zysk (strata) netto -22,00 6,00
---
808,00
13 366,7%
Amortyzacja 43,00 31,00
-27,9%
31,00
0,0%
Aktywa 570,00 572,00
0,4%
932,00
62,9%
Kapitał własny 432,00 438,00
1,4%
775,00
76,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
100,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---