Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 03:53
kontakt
ADATEX
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 932,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -322,00
Zysk (strata) brutto -336,00
Zysk (strata) netto -336,00
Amortyzacja 44,00
Aktywa 3 347,00
Kapitał własny 366,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04