Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 08:46
kontakt
JRCGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 825,00 3 057,00
8,2%
4 009,00
31,1%
4 619,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 312,00 328,00
5,1%
266,00
-18,9%
521,00
95,9%
Zysk (strata) brutto 226,00 269,00
19,0%
187,00
-30,5%
419,00
124,1%
Zysk (strata) netto 168,00 148,00
-11,9%
174,00
17,6%
337,00
93,7%
Amortyzacja 0,00 504,00
---
938,00
86,1%
875,00
-6,7%
Aktywa 14 492,00 15 273,00
5,4%
16 883,00
10,5%
17 036,00
0,9%
Kapitał własny 6 901,00 7 094,00
2,8%
8 995,00
26,8%
9 553,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,22
2,3%
0,19
-14,6%
0,20
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-28,6%
0,00
-20,0%
0,01
75,0%